Creil
 
Noordoostpolder

Geschiedenis

Sinds 1957 is de familie Derks woonachtig op de boerderij aan de Rotterdamse Hoek, waar zowel akkerbouw als veeteelt plaatsvond. In het jaar 1967 besloot de familie om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan hun agrarische verhaal, door de bouw van een kippenhok met opfokkippen. Dat werd later omgezet naar freiland-kippen voor de eieren. In 1998 werd 10 hectare omgetoverd tot natuurland voor weidevogels en maakte de akkerbouw plaats voor bloeiend loonwerk. Na het afscheid van de kippen in 2006, werd er een kilverbak aangeschaft en een spitmachine in combinatie met een zaaimachine voor volvelds gewassen. Doordat er geen akkerbouw meer werd gedaan werd in 2012 alles verkocht wat betrekking had tot de akkerbouw en werd de focus volledig verschoven naar het uitvoeren van loonwerk. In 2022 voegde Anton Derks zich bij het bedrijf en nu zetten Huub en Anton samen het loonbedrijf voort, als partners in de prachtige agrarische reis van de familie Derks.